THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Home
  2. Om
  3. Om Kyocera Group
  4. Meddelande från ledningen

Meddelande från ledningen

Presentation av Kyocera-gruppen och dess historia.

Ordförande och representativ direktör Goro Yamaguchi President och representativ direktör Hideo Tanimoto

Sedan Kyocera grundades 1959 har vi utvecklat vår verksamhet baserat på en ledarstil som utvecklats av vår grundare, Dr. Kazuo Inamori: "Att ge möjligheter till materiell och intellektuell tillväxt för alla våra anställda, och genom våra gemensamma ansträngningar bidra till att främja samhället och mänskligheten."
Förändringar i samhälleliga och ekonomiska strukturer går snabbt framåt, sker i större skala och baseras på nya perspektiv, till skillnad från allt vi har sett tidigare. Som ett resultat förväntar vi oss många nya affärsmöjligheter, men som globalt företag har vi också ett ansvar för att ta itu med ett brett spektrum av frågor som samhället står inför.
För att Kyocera-gruppen ska kunna bidra till samhället, kontinuerligt förbättra vårt företagsvärde och upprätthålla vår ledarroll, anser vi att det är nödvändigt att fortsätta anta nya utmaningar snarare än att vara bundna av traditionella sätt att tänka.
Med en känsla av angelägenhet som svar på våra förändrade tider, strävar vi efter att höja Kyoceras företagsvärde och uppnå ett hållbart samhälle genom att använda alla våra tekniska förmågor och ledningsresurser, och att hjälpa varje medarbetare att nå sin fulla potential.