THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Home
  2. Om
  3. Om Kyocera Group
  4. Vårt varumärke

Vårt varumärke

The Kyocera brand symbol

Kyoceras globala verksamhet omfattar ett brett produktutbud: avancerat material, komponenter, enheter, utrustning, nätverksteknik och andra tjänster.
Tack vare Kyoceras breda expertkunskaper kan hela processutbudet integreras inom en viss produktlinje — från utveckling och produktion till försäljning och logistik. Det effektiva utnyttjandet av resurser skapar synergier för hela koncernen som ger produkter med överlägsen prestanda, funktionalitet och värde.
Varje produktlinjeteam arbetar intensivt med att utveckla nya produkter och marknader genom att integrera Kyocera Groups teknik för att följa nya trender. Vi tillämpar principen ”Kunden främst” för att skapa nytt värde genom kunder som är nöjda med pris, kvalitet, service och leverans.