THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Home
  2. Om
  3. Om Kyocera Group
  4. Företagets motto

Företagets motto

Företagets motto

“Respektera det gudomliga och älska människor”Håll fast andan för att arbeta rättvist och hederligt, respektera människor, vårt arbete, vårt företag och vårt globala samhälle.

Ledningens logiska grund

Vi vill skapa möjligheter för materiell och intellektuell tillväxt för alla våra medarbetare, och genom våra gemensamma insatser, bidra till framsteg för samhället och mänskligheten.

Ledningsfilosofi

Leva tillsammans. Att samexistera harmoniskt med vårt samhälle, vår globala gemenskap och naturen.
Harmonisk samexistens är den underliggande grunden för all vår affärsverksamhet när vi arbetar för att skapa en värld av välstånd och fred.

Ledarskap grundad i banden mellan de mänskliga sinnena.

Kyocera startade som en liten fabrik i förorten, utan pengar, referenser eller rykte. Vi hade inget annat att lita på än teknik och tjugoåtta pålitliga kollegor.
Ändå fick företaget en snabb tillväxt eftersom alla ansträngde sig maximalt och cheferna var dedikerade åt att förtjäna medarbetarnas förtroende. Vi ville vara ett fantastiskt företag där alla anställda kunde tro på varandra, arbeta utan själviska motiv och vara riktigt stolta över sitt arbete. Denna målsättning blev grunden för ledarskapet hos Kyocera.
Mänskliga sinnen sägs vara lätta att ändra. Men det finns inget starkare än det mänskliga sinnet. Kyocera har utvecklats till vad det är idag eftersom det är baserat på banden mellan mänskliga sinnen.

Grundare Kazuo Inamori