Forskning och utveckling

FoU

Kyocera Group driver forsknings- och utvecklingsanläggningar inom material, komponenter, enheter, utrustning, system och programvara. Kyocera underhåller också ett globalt forskningsnätverk specialiserat i tillverknings- och bearbetningstekniker. Vi arbetar ständigt för att öka kapaciteten i Kyocera Group genom att ansluta våra avancerade tekniker för att öka verksamheten samtidigt som vi bidrar till samhället.

Medicinsk forskning och utveckling

Kyocera arbetar för att utveckla nya produkter för hälsoutvärdering och tekniker som främjar välmående, för att skapa ett samhälle där människor kan njuta av optimal hälsa och välmående.

Teknologisk utveckling inom tillverkningsindustrin

Kyocera utvecklar nya processtekniker och tillverkningsutrustning för att skapa effektivare produktionslinjer – grunden för all tillverkning. Detta gör att vi kan förbättra kostnadskonkurrensen samtidigt som vi samlar på oss expertis inom tillverkning.

Utrustning FoU

Kyocera utvecklar grundläggande teknik för att skapa nytt värde i mobila handenheter och informationsutrustning. Vi gör förbättringar med hjälp av denna teknik och arbetar för att främja standardisering för nästa generations mobilkommunikationer och dokumentlösningar.

Forskning och utveckling inom mjukvara

Kyocera utvecklar sin egen mjukvara för att skapa maximalt värde i sina affärer inom komponenter och enheter. Detta stödjer företagets pågående ansträngning att skapa nya affärer och leder ofta till spetsteknologi inom mjukvara.

R&D för system

Kyocera utvecklar utrustning och system för applikationer relaterade till miljön, energi och fordonsindustrin, samt för nya marknader genom att kombinera sin mångsidiga teknik.

Forskning och utveckling inom komponenter

Kyocera genomför forskning inom komponenter för befintliga applikationer men utvecklar samtidigt produkter med potiental till att skapa helt nya marknader


Huvudanläggningar för R&D

FoU-center, Kagoshima (Japan)

FoU-center, Keihanna (Kyoto, Japan)

På insidan av Nakayama-kontoret (Yokohama, Japan)

På insidan av Osaka Daito-kontoret (Japan)

KYOCERA Document Solutions huvudkontor FoU-center (Osaka, Japan)

På insidan av KYOCERA International, Inc. (San Diego, USA)

AVX Corporation (Greenville, South Carolina, USA)


Världsledande inom immateriella rättigheter

Kyocera Group utsågs återigen till en ”Topp 100 global innovatör” 2018. Varje år väljer Clarivate Analytics, en global leverantör av informationstjänster, ut 100 företag baserat på immateriella egenskaper inom områden som antal patent, patentgodkännanden, global räckvidd och patentpåverkan i citering. Kyocera har mottagit denna utmärkelse fyra år i följd, sedan 2015, och fortsätter en ständig utveckling och skydd av immateriella egenskaper som en nyckeltillgång.